CONSULTORÍA

Plans estratéxicos.
Plans de xestión.
Proxectos museolóxicos e museográficos.
Elaboración, desenvolvemento e produción de contidos.
Programación.
Deseño estratéxico e innovación cultural.
Asesoramento.

XESTIÓN

Xestión integral de equipamentos culturais.
Produción de eventos.
Organización, deseño e creación de servizos e proxectos.
Dinamización dos recursos do patrimonio cultural.
Xestión de servizos para museos.
Comisariado de exposicións.
Creación de novos públicos e plans de fidelización.

COMUNICACIÓN

Plans estratéxicos de comunicación.
Xestión de contidos en redes sociais.
Construción de relatos.
Edición de textos e produtos editoriais.
Construción de marca.
Elaboración de contidos audiovisuais.